Köpvillkor

10 dagar från fakturans datum – 5%.

30 dagar netto från fakturadatum.

Vid likvid efter fakturans förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 14%.

Vid varuvärde under 1000:- debiteras en expeditionsavgift på 100 kr.

Angivna priser gäller med reservation för prisändringar beroende på ändrad valutakurs eller andra omständigheter
över vilka säljaren ej råder. Force majeure fritar säljaren från fullgörande av ordern samt från skadeståndsskyldighet.

 

REKLAMATIONER & RETURER

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter varans erhållande godkännes ej.

Inköpspriser är exkl. moms.

OBS! Vid eventuella returer som ej kan skickas per brev vänligen kontakta vårt orderkontor på 033-20 54 48.

Dela till: